10 กุมภาพันธ์ 2560

ประชุม/อบรมการกรอกข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

สรวง ศรีแก้วทุม     06:19     No comments


ผู้ร่วมประชุม/อบรม
1.ครูผู้ทำข้อมูล DMC
2.ครูผู้ทำหน้าที่คัดกรองนักเรียนยากจน

วันที่ 17 ก.พ. 2560 เวลา 09.30 เป็นต้นไป
ห้องประชุม School-1
Access Code = 1234

เว็บไซต์สำหรับกรองนักเรียนยากจน


การเตรียมความพร้อม
     1.ติดตั้งแอพฯ ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (มือถือ/แท็ปเล็ต)
     2.ศึกษาคู่มือ และทดลองใช้จริง (เมื่อได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากเขตพื้นที่แล้ว)
     3.จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเข้าระบบ Tele Conference  และคอมพิวเตอร์สำหรับอบรม โดยทุกเครื่องต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสาย LAN
     4.ทดลองเข้าระบบ Tele Conference ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และทดลองเข้าระบบก่อนการอบรมจริงในวันที่ 17 ก.พ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.

0 ความคิดเห็น :

ป้ายกำกับ

หน้าเว็บ

ติดต่อ/สอบถามด้านเทคนิค

-ศน.สรวง ศรีแก้วทุม 081 568 5296
-นายรณชัย พิชิตสันต์ 098 831 6682

Facebook Comments

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม


งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

Subscribe to Newsletter

We'll never share your Email address.